Cum putem să crioconservăm celulele pe termen lung?

"Crioconservarea" înseamnă "conservarea prin frig". Pentru a te face să înţelegi principiul care stă la baza crioconservării, trebuie să cunoşti cum funcţionează celulele noastre şi ce se întâmplă când le crioconservăm.
Astfel, înţelegi mai bine ce se întâmplă cu celulele stem din sângele cordonului ombilical în momentul în care sunt crioconservate." 


De unde şi în ce fel organismul nostru extrage energia necesară pentru a gestiona viaţa noastră?

În interiorul corpului nostru, moleculele substanţelor pe care le introducem mâncând, bând şi respirând, sunt rupte în continuu, iar fragmentele lor sunt recompuse pentru a forma substanţe, de care celulele au nevoie pentru a trăi şi pentru a se regenera constant.
Această activitate chimico-fizică aflată într-o continuă schimbare, distrugere şi construire a noilor molecule se numeşte metabolism, care produce căldură şi energie. Rezultatul este o temperatură echivalentă cu 35.5/36º în interiorul organismului nostru.

Ţinând cont de acest lucru, îţi vom explica ce reuşeşte să facă laboratorul nostru, prin tehnica de crioconservare, pentru a pune la "odihnă" celulele din sângele cordonului ombilical al copilului tău.
Prin intermediul scăderii treptate a temperaturii, îndepărtăm energia termică produsă de mişcarea celulară (metabolism). Substanţele se mişcă din ce în ce mai lent, iar reacţiile chimice încep să se diminueze treptat, apoi se opresc complet: viaţa celulei rămâne astfel suspendată într-un etern prezent, acela al crioconservării

Prin urmare este de ajuns o celulă pentru a înceta sau chiar pentru a opri îmbătrânirea?
Răspunsul este DA! Este importantă împiedicarea formării de cristale aciforme în interiorul celulei (celulele sunt constituite în mare parte din apă, care în urma congelării, îşi măreste volumul şi tinde să formeze cristale). Iată motivul pentru care este utilă aplicarea şi implementarea tehnicilor valabile din punct de vedere ştiinţific şi aprobate de comunitatea ştiinţifică. 

Cum poate fi împiedicată formarea cristalelor?
Se acţionează în două moduri: adăugând o substanţă numită crioprotector care are rolul de a proteja celula pe timpul congelării, încetinind mişcările şi contrastând formarea legăturilor de hidrogen care au rolul de a forma cristalele de gheaţă, coborând temperatura în mod controlat, prin folosirea congelatoarelor specializate care pot ajunge şi la temperaturi mai mici de 0º C, pentru a permite moleculelor să se orienteze. 

Cum este garantată viabilitatea celulelor pe termen lung?
Dat fiind că celulele pot rămâne vitale pe timpul întregii perioade de crioconservare, care în prezent pot dura şi câteva zeci de ani, trebuie folosite temperaturi foarte scăzute, în jur de -170/-180ºC. 

Dar cum se pot obţine temperaturi aşa scăzute?
Folosind vapori de azot lichid. Azotul lichid ajunge la temperaturi foarte scăzute (-196ºC); vaporii care se eliberează din acest lichid sunt foarte reci şi sunt menţinuţi în interiorul unor recipiente speciale, fiind astfel în măsură să asigure temperaturile ideale pentru crioconservare fără a provoca nici un prejudiciu celulelor congelate.
Prin urmare, o corectă crioconservare care foloseşte agenţii corespunzători crioprotectori şi temperaturile adecvate poate garanta menţinerea celulelor pentru mulţi ani, fără a fi prejudiciate sau deteriorate. Astfel, dacă sunt decongelate şi folosite, inclusiv după o lungă perioadă de timp, rămân vitale şi funcţionale ca în ziua în care au fost congelate!