Echipa ştiinţifică

Echipa științifică InScientiaFides este formată din medici și biologi experți, proveniți de la cele mai bune Universități și Institute de sănătate din Italia.
Echipa științifică InScientiaFides se ocupă personal de prelucrarea și conservarea celulelor stem ale copilului tău.
Echipa științifică InScientiaFides este condusă de:


Director Bancă Sânge Cordonal (BSC) Arianna DellavalleDirector Bancă Sânge Cordonal (BSC) Arianna Dellavalle: are responsabilitatea finală pentru îndeplinirea conformității științifice și clinice BSC în conformitate cu standardele impuse de către FACTNetCord.
Directorul BSC participă în mod regulat la activități didactice legate de recoltarea, manipularea și transplantul de celule hematopoietice și / sau de conservarea sângelui din cordonul ombilical.

Director Laborator Amy Berti Director Laborator Amy Berti: este responsabil atât din punct de vedere tehnic cât și legislativ pentru toate activitățile din cadrul organizației. Principalele sale atribuții sunt supravegherea activităților de laborator, întreținerea și validarea echipamentelor și instalațiilor, conformitatea sistemelor de producție cu standardele de bună practică de fabricație (BPF) și păstrarea corespunzătoare a documentației privind sistemul de management al calității. Colaborează cu autoritățile sanitare în timpul inspecțiilor și este responsabil pentru calitatea produsului.

Directorul General Luana PiroliDirectorul General Luana Piroli: comunică și monitorizează centrele de recoltare, în ceea ce privește aspectele legate de recoltarea sangelui din cordonul ombilical controlează și se asigură că se îndeplinesc procedurile furnizate de către biobancă, privind recoltarea în conformitate cu standardele FACTNetCord.

Director Cercetare  Giovanna Lucchetti Director Cercetare Giovanna Lucchetti: organizează și controlează noi protocoale de cercetare.

Echipa științifică InScientiaFides Laborator este compusă din biologi care se ocupă cu toate etapele de manipulare și depozitare.
laboratorio@inscientiafides.com


La data de 5 octombrie 2012, Biobanca InScientiaFides a fost acreditată FACT Netcord!

Prin intermediul acestei acreditări FACT, Biobanca InScientiaFides este o bancă sigură, recunoscută la nivel internaţional în cadrul tuturor centrelor de transplanturi.
Biobanca InScientiaFidesasigură de singurul lucru care contează cu adevărat: livrarea probei oriunde în caz de necesitate.